De regelingen van de wet strekken zich uit tot de gehele wet in India

De regelingen van de wet strekken zich uit tot de gehele wet in India

De regelingen van de wet strekken zich uit tot geheel India met uitzondering van de staat Jammu en Kasjmir. De wet is van toepassing op “produkten”, waaronder in het land binnengebrachte goederen vallen, en op “overheidsdiensten”, zoals in de wet omschreven. De uitdrukking “onderneming” omvat onder meer particuliere ondernemingen, overheidsondernemingen, overheidsafdelingen die niet-soevereine denkbevoegdheden uitoefenen. De uitdrukking “Koper” omvat iemand die “goederen” of voordelen van “diensten” koopt voor gedachtedoeleinden, ongeacht of deze aankoop van “goederen” of het profiteren van “diensten” voor eigen gebruik of voor wederverkoop of zakelijke doeleinden is. De term “kartel” is eveneens in de wet gekarakteriseerd en kartelafspraken worden geacht een aanzienlijke onvriendelijke invloed te hebben op de rivaliteit op de markt in India.

  • Verder omvat de Wet “natuurlijke persoon” een individu; een Hindoe verenigd gezin; een organisatie; een firma; een relatie van mensen of een verzameling van mensen, indien geconsolideerd, in India of buiten India; een onderneming opgericht door of krachtens een Centrale, Staats of Provinciale Wet of een Overheidsbedrijf zoals omschreven in Sectie 617 van de
  • Companies Act, 1956; elke rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de wetten van een land buiten India; een coöperatieve vereniging die is opgericht krachtens een wet ter identificatie van coöperatieve sociale orden; een naburige mogendheid; elke nagemaakte rechtspersoon die niet onder een van de eerste subvoorwaarden valt.

Bij het lezen van Afdeling 2(h) naast Afdeling 2(l) van de Wet blijkt dus dat elk individu, elke vereniging, organisatie, maatschappij, logische maatschappij (Ministerie van IT, Ministerie van Wetenschap en Technologie en CSIR) enz. die rechtmatig kan worden beschouwd binnen het bereik van de betekenis van “grote onderneming” zal vallen, naast uiteraard de vrijstellingen die in Afdeling 2(h) zijn vastgelegd.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share